Alleluia-o-filii-et-filiae


Alleluia, alleluia, alleluia!
O Filii et filiae,
Rex cæléstis, Rex gloriæ,
morte suréxit hódie, allelúia!
Et mane prima sábbati
ad óstium monuménti
accessérunt discípuli, allelúia!
Et María Magdalénæ,
et Iacóbi et Salóme
venérunt corpus úngere, allelúia!
In albis, sedens Angelus
Prædíxit muliéribus:
in Galilæa est Dóminus, allelúia!
In hoc festo sanctíssimo
Sit laus et iubilátio:
benedicámus Dómino, allelúia!
De quibus non humíllimas,
devótas atque débitas
Deo dicámus grátias, allelúia!


Davide

Staff di Animatamente dal 2009. Animatore esperto con più di 20 anni di esperienza con bambini, ragazzi e giovani.

Contatti: Scrivi alla redazione