Signore-pieta - testi di canti liturgici ed accordi per chitarra

Testo Signore-pieta


SIGNORE PIETà
(---)

Mim Sim Do Si


Mim Sim
Signore pietà.
Do Si
Signore pietà.

Mi Lam
Cristo pietà.
Re Sol
Cristo pietà.

Do Lam Si
Signore pietà.
Mim Si Mi
Signore pietà.